ÁSZF

byGN

Felhasználási feltételek


A www.bygn.hu Honlap (webáruház) használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Ügyfél) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. 

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, a by GN (a továbbiakban by Gn Szolgáltató) azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.A szerződéskötés nyelve a magyar. 

 

A Szerződéses partner adatai:

 

Szolgáltató: Goldschmidt Nikolett Emília ev.

Székhely: 8087 Alcsútdoboz, Jókai utca 1.

Adószám: 55573764-1-27

Nyilvántartási szám: 54276402

Email: info@bygn.hu

Telefonszám: +36 30 287-1779

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

 

A www.bygn.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi partnert:

 

Szolgáltató:

Székhely:

Adószám:

 

 A szolgáltatáshoz való hozzáférés

 • A szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezett bárki számára, aki rendelkezik, vagy létrehoz      egy fiókot a webhelyen .
  • Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a szolgáltatáshoz való hozzáférés, el kell fogadnia        jelen dokumentum (ÁSZF) feltételeit és az Adatkezelési tájékoztatót.
  • A by GN fenntartja a jogot, hogy a Vásárló hozzáférését korlátozza, valamint azt a jogát, hogy      törölje a már elindított megrendeléseket a következő esetekben: elfogult, sértő nyelvezet     használata, a szellemi tulajdonjogok megsértése, stb., ha a Felhasználó fiók létezése és        hozzáférése bármi módon kárt okozhatna a by GN-nek. Ezen jog bármikor gyakorolható, és      nem szükséges a Vásárló értesítése.
  • A by GN webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek        kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A by GN webáruház ebből          következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél        gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából        történt az ajánlattétel.
  • Minden Vásárlónak csak egy fiókja lehet. Szigorúan tilos egy fiók megosztása több Vásárló/Ügyfél            közt.
  • Abban az esteben, ha több Ügyfél által megosztott felhasználói fiókot talál, a by GN fenntartja a jogot, hogy törölje vagy felfüggessze az ügyfél hozzáférését a Tartalomhoz vagy Szolgáltatáshoz.            Ha feladott rendelések léteznek a törölt vagy felfüggesztett fiókokban, ezek automatikusan      törlődnek.
  • A by GN törölhet egy rendelést előzetesen értesítve az Ügyfelet, anélkül, hogy valamelyik fél        költelezettséget vállaljon, és hogy kártérítést kérjen, a következő esetekben:
   • érvénytelen / sikertelen online tranzakció.
   • a kártyát kibocsátó bank nem fogadja el a tranzakciót.
   • az Ügyfél által megadott hibás, vagy hiányos adatok.
   • az Ügyfél tevékenysége kárt okozhat a www.bygn.hu oldalnak, és/vagy a partnereinek.
   • az Ügyfél nem megfelelően, vagy nem jóhiszeműen használja a Szolgáltatás-t, vagy a jogait olyan             módon gyakorolja, ami károsítja, vagy túlzott, illetve ésszerűtlen veszteséget jelent a by Gn-nek.
   • az Ügyfél tévedése miatt folyamatosan nem kézbesített rendelések.
   • további jogos okok: (pl. 30 (harminc) nap alatt több mint három feladott és jogtalanul törölt       rendelés)

Termékek és szolgáltatások

 • A by GN közzétehet a webhelyen információkat a termékekről, szolgáltatásokról és/vagy saját     vagy egy harmadik fél által gyakorolt vásárlási akciókról, amely szerződésben áll vagy partnerségi     megállapodása van a by GN-el egy bizonyos időszakban, és a rendelkezésre álló készlet keretein   belül.
 • A megvásárolt termékek kizárólag az ügyfél személyes használatára szolgálnak.
 • A by GN korlátozhatja megalapozott okokból a weboldalon rendelkezésre álló termék vásárlás    mértékét, egy vagy több Ügyfélnek.
 • A weboldalon elérhető összes árú bruttó díja forintban (Ft) van megadva.
 • A megvásárolt termékek számlázása kizárólagosan Ft-ban történik a Vásárló által megadott         adatok alapján. A by GN nem felel a Vásárló által szolgáltatott, számlázáshoz szükséges adatok      helyességéért vagy egyes költségek levonásának képtelenségéért a nem helyesen megadott        számlázási adatok miatt. Minden számlakiállítás és nyilvántartásba vétel automatikusan történik,           és szerepel az adóbevallási íveken. A kiállított számláknak nem fogadható el más módosítása,          csak a törvényes keretek által meghatározott kereteken belül.
 • A megvásárolt termékek fizetése történhet online kártyás fizetéssel, vagy banki átutalással .
 • Online kártyás fizetés esetén a by GN nem vállal felelősséget a felmerülő esetleges           többletköltségekért, beleértve a valutaátváltási díjakat, melyet a kártyát kibocsájtó bank számít        fel, abban az esetben, ha a számla pénzneme eltér a Ft-tól.
 • A termékleírásban szereplő gyártói információk nem jelentenek szerződéses kötelezettségét a     by GN részére, ezek csupán tájékoztató jellegűek. A by GN visszavonhat bármikor egy       termékajánlatot vagy módosíthatja a rendelés leadásáig, anélkül, hogy kártérítést vagy más             bírságot kellene fizetnie a potenciális ügyfélnek.
 • A termékek képeinél a by GN fenntartja a jogot arra, hogy használja más termékek (tartozékok,   stb) képét is, melyek nem szerepelnek a szóban forgó termékek árában, és így nem kerülnek          kiszállításra a termékek megvásárlását követően. Ebben az esetben a termékleírásban          kifejezetten pontosítja az eladásra szánt terméket.
 • Amennyiben a by GN webáruházban minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár         kerül feltüntetésre a by GN webáruház nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem       felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében         Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • –  nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék, általánosan elfogadott árától  jelentősen    eltér;
 • –  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
 • –  egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár .
 • Azon, valószínűleg ritkán előforduló esetekben, mikor a by GN nem lesz képes eleget tenni egy    termék kiszállításának, ezt e-mailben jelzi az Ügyfélnek és más lehetőségeket kínál fel a          következőkből:
  • a) a rendelés törlése vagy a hiányzó termék eltávolítása a rendelésből
  • b) a megrendelt termék helyettesítése,
  • c) a megrendelt termék kiszállítási idejének meghosszabbítása

Online rendelés, a megrendelés menete

 • Az Ügyfél kötelessége, hogy ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás     zökkenőmentesen történhessen.
 • A távollévők között kötött szerződés megkötése időpontjának az az idő számít, amikor a by GN, egy elektronikus válaszban megerősíti a rendelést, a rendelésben levő összes termék beérkezése          után. Mindazonáltal a by GN-nek joga van felvenni a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelt termékek      szállítása előtt a megállapodott/rendelkezésére álló eszközökkel (telefon vagy e-mail), a rendelésben levő azonosítási és szállítási adatok személyes megerősítésére. Az Ügyfél elfogadja,     hogy a by GN nem kötelezhető olyan megrendelés kiszállítására, amelyet nem erősítettek meg a fenti feltételek szerint. 

Ennek pontos menete a következő:

 • 1. Az Ügyfél megrendelését a by GN honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen    adhatja le. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat a         megrendelés során bármikor javítani tudja.
  • 2. Amennyiben az Ügyfél az online felületen leadott Megrendelést az ott kért adatok       megadásával véglegesíti, és a “A megrendelés elküldése” gombra rákattint, akkor megrendelést      ad le, mely az Ügyfél részéről ajánlatnak minősül.
  • 3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz        szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a by GN a Megrendelés   teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén felvegye a kapcsolatot         vele a megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja,     hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek        elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a by GN megtagadhatja.
  • 4. A beérkező megrendelésre automatikusan generált válaszüzenet érkezik az Ügyfél részére,      amely nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának.
  • 5. A by GN és az Ügyfél között az Adásvételi Szerződés a Megrendelés a by GN általi         visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított    48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Ügyfél részére, ez esetben az ajánlati             kötöttség megszűnik.
  • 6. A létrejött adásvételi szerződés (visszaigazolt megrendelés) fizetési kötelezettséget      keletkeztet.
  • 7. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
 • A by GN egyoldalúan megszünteti, és automatikusan visszavonja az Ügyfél azon rendeléseit – akár az ügyfél előzetes értesítése nélkül,              bármely rész kötelezettsége nélkül vagy anélkül, hogy joga            lenne bármelyiküknek kártérítésre – az alábbi esetekben:
 • a kártyát kiállító bank elutasítja az Ügyfél kártyáját, átutalását vagy online fizetését;
 • a by GN által jóváhagyott hitelkártya-feldolgozó érvényteleníti az átutalást, online átutalás esetében;
 • az Ügyfél által közölt kiszállításra vonatkozó adatok (cím, elérhetőség) a honlapon hiányosak vagy hibásak;
 • amennyiben az Ügyfél a honlapon bármilyen természetű kárt okoz a by GN-nek és/vagy partnereinek;
 • több mint két egymást követő sikertelen kézbesítés;
 • egyéb objektív okokból.
 • Abban az esetben, ha az ügyfél lemond egy előre fizetett megrendelést, melyet megerősített       banki átutalással vagy online fizetett, és a kártyát kiállító bank jóváhagyta azt, a by GN az     összeget tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti vagy az Ügyfél kérésére.
 • Abban az esetben, ha az Ügyfél által előlegben kifizetett (megerősített banki átutalással vagy       online kártyás fizetéssel) rendelésből néhány vagy az összes termék hiányzik a by GN           haladéktalanul értesíti az Ügyfelet erről, és elrendeli az előlegben befizetett összeg         visszautalását az Ügyfél értesítésétől számított maximum 14 munkanapon belül.
 • A már elküldött megrendelések csak az Ügyfél kérésére módosíthatóak, és csak az alábbi             esetekben. Ha az Ügyfél módosítani szeretne, ezt írásban kell kérnie, egy e-mailt küldve            az info@bygn.hu címre egyértelműen közölve a rendelés számát:
  • a. Az Ügyfél lemond egy termékről, és értesíti a by GN-t a rendelés kiküldése előtt.
  • b. Megnöveli egy, már megrendelt termék mennyiségét, amennyiben a termék a weboldalon      megtalálható a kérés időpontjában.
  • c. Szállítás eltolása maximum 30 nappal a maximális szállítási határidőtől számolva.
  • d. A kiszállítási cím módosítása.
  • e. Egymáshoz közeli kiszállítási időpontú (maximum egy nap eltérés a kézbesítési időszakok         utolsó dátuma között) rendelések összevonása. Az összevonás alkalmával, az eredeti rendelés          törölve lesz, így ennek a státusza „törölt rendelés” lesz, a benne levő termékek pedig átkerülnek           az összevont rendelésbe.
  • f. A fizetés módjának módosítása.
  • g. Számlázásra vonatkozó módosítás. Nem áll módunkban módosítani számlázási adatokat, céges           számla igényüket kérjük, előre jelezzék. A kiállított számlák nem módosíthatóak, kivételt        képeznek a számlázási adatokban történő javítások.
  • Ha az Ügyfél módosítja a személyes adatait, a weblapon lévő űrlapot használva, minden folyamatban lévő megrendelés megőrzi az Ügyfél által meghatározott/ elfogadott adatokat, de a           kapcsolathoz és kiszállításhoz az új adatokat veszik figyelembe.
  • Minden elküldött megrendelésnél az Ügyfél köteles leellenőrizni és elfogadni az általános            szerződési feltételeket (ÁSZF).
  • Egy elindított megrendelés törölhető ennek elküldése előtt a „Megrendelés törlése” gomb           használatával vagy Vásárló által írásban elküldött kérésére az info@bygn.hu e-mail címre,           világosan megfogalmazva a törlés kérését a megrendelés számának megjelölésével.
  • Rendelés leadásának lépései Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba teszem”          menüpontra kattintással. 1. Vásárlás befejezése a „Fizetési mód” menüpontra       kattintással.Megvásárolt termékek kifizetése banki átutalással, vagy hitelkártyával fizetési mód   választásával történhet meg. 2. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási         címe, e-mail címe, telefonszáma). 3. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk       a Vásárló részére. 4. A megrendelt termék feladását követően a számla letölthető a felhasználói   fiókból/ A megrendelt termékkel együtt kipostázásra kerül a számla. A termékek lényeges          tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő          részletesebb információkat. Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár   tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további        termékeket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő    termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség       módosítására vagy termék törlésére. A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el,      amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti . A Szolgáltató a           Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási        késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.      Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni az info@bygn.hu elérhetőségen.

Telefonos rendelés

 • A Vásárló nem tud telefonon rendelni, illetve nem módosíthatja telefonon a rendelést.

Szerződés és teljesítése

 • A by GN kiállítja és elküldi az Ügyfélnek az összes szükséges dokumentumot, amelyek a termékek        megvásárlását igazolja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • A by Gn elősegíti az Ügyfél tájékoztatását a rendelés teljesítése állapotáról egy értesítési e-mail     küldésével az általa megadott címre.
  • A szerződés véges időtartamra kötött. Ez megszűntnek tekinthető abban a pillanatban, amikor a             felek eleget tettek a jelen Dokumentum által meghatározott kölcsönös kötelezettségeknek.
  • Abban az estben, ha eltérések vannak a kiszállított termékek és a csomag tartalma közt, az          Ügyfélnek kötelessége erről tájékoztatni a by GN-t és a futárt ( ha a megállapítás ennek jelenlétébe történik) a csomag átvételétől számított maximum 24 órán belül, telefonon vagy az             info@bygn.hu e-mail címen, részletesen (fénykép, magyarázat, stb.) kíséretében.

Szállítás

 • A www.bygn.hu oldalról rendelt termékek szállítása futárszolgálattal történik, amely szállítási      költséggel jár és a következőek: a megrendelt termékek szállítása esetén a szállítási díj 890 Ft (az            ÁFA-t). A megrendelés teljes költségét a megrendelés leadása pillanatában közli az Ügyféllel, és        az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten elfogadja a szállítási költségekre vonatkozó feltételeket,   függetlenül attól, hogy mely adatok alapján kerültek megállapításra. Ennek következtében az     Ügyfél nem kérheti a megrendelés elhelyezését alacsonyabb szállítási költségre. Ha a szállítás       nem hajtható végre a jogszabályi rendelkezések megsértése nélkül, a futárszolgálat            megtagadhatja a ház / épület ajtójáig történő szállítást.
  • A megrendelés házhozszállításának határidejét a rendelés időpontjában közlik és a következő      tényezők befolyásolhatják: munkanapok száma az adott hónapban, a megrendelt termékek     mennyisége és ezek feldolgozási ideje, stb. A szállítás teljes ideje késhet egy hosszabb futamidős      termék miatt, vagyis az Ügyfél elfogadja, hogy a több termék együttes rendelése esetén a szállítási határidő a leghosszabb kiszállítási idejű termék kiszállítási határidejével egy időben fog        történni. 

          A házhoz szállítása vállalt perióduson (általában 2 nap és X hét között változik) belül történik, és az Ügyfél bármikor tájékozódhat a kiszállításra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a termék       kézbesítése a fent említett periódusnál hosszabb ideig tart, a by GN azonnal tájékoztatja az   Ügyfelet e-mailben, két lehetőséget kínálva: az Ügyfél írásban lemondhatja a rendelést/      terméket vagy elfogadja a javasolt új kézbesítési időpontot. Abban az esetben, ha a kifizetés        előlegben megtörtént, a kifizetett összegeket teljes egészebben visszafizetik az elállás      időpontjától számított 14 napon belül, a törvény előírásainak megfelelően.

Minőség és garancia

 • A by GN betartja a jótállási előírásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Részletes            felvilágosítást nyújt a garanciáról és senki nem igényelhet az említetteknél kiterjesztettebb garanciát. A garancia csak a termék rendeltetésszerű használatára érvényes, és csak a by GN-től    megvásárolt, és kifizetett termékekre vonatkozik.
  • A hibás vagy nem megfelelő termékek a by GN tulajdonába kerülnek vissza amennyiben azok      javítása nem lehetséges. Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre a nem megfelelő termékek     esetében és a megrendelés leadásával kijelenti, hogy elfogadja a by GN által felajánlott          lehetőségek egyikét amelyek a következők lehetnek: a termék javítása, a termék cseréje vagy a           megvásárolt termék / termékek értékének megtérítése meg nem felelés esetén, esetektől        függően.
  • A jótállási feltételei a következő esetekre nem vonatkoznak: a termékben való beavatkozás,        szakképzetlen személy javította/módosította; a terméken fizikai hibák mutatkoznak vagy nem         megfelelő körülmények közötti használat nyomai, helytelen kezelés.
  • Mindegyik termék jellemző tulajdonságairól részletes leírás található a honlapon. Amennyiben     ezen tájékoztatások nem jutottak a Vásárló tudomására, ezek bármikor igényelhetők telefonon    vagy az info@bygn.hu e-mail címen.

A szerződéstől való elállás és a termékek visszaküldése

 • A by GN Ügyfele visszaküldheti a megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére a következő esetekben:
  • a termékek súlyosan megrongálódtak
  • a kiszállított termékek különböznek (részletek, mennyiség, stb) a leadott rendelésben szereplő    termékektől
  • a termékek gyártási hibásak
 • A visszaküldési formanyomtatvány kitöltésével a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani egy vagy            több megrendelésből a visszaküldendő termékeket (30 napos határidőn belül).
         Fentieken felül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló          45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Fogyasztót megilleti az indoklás nélküli            elállás joga. 
  • a) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a
   • (i) Terméknek,
   • (ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,   az utoljára szolgáltatott Terméknek,
   • (iii) több tételből vagy darabból álló Terméke esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy          darabnak,
   • (iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak 
           a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Terméket kiszállító személytől eltérő harmadik személy      általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
  • b) A Fogyasztó elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék      átvételének napja között is gyakorolhatja.
 • Az elállási időszak lejárta előtt az ügyfél tájékoztatja a by GN-t a szerződéstől való elállási szándékáról. E célból az Ügyfél választhat, egyet a a következő lehetőségekből:
  • a) használja a by GN honlapján elérhető vagy jelen Dokumentum mellékletét képező elállási         űrlapot.
  • b) bármilyen más egyértelmű nyilatkozatot tesz szerződéstől való elállási szándékáról.


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése) 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése) 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő) 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt 

 • Azon ügyfélre, aki értesítette a by GN-t elállási szándékáról, köteles haladéktalanul a        termék(ek)et, mely(ek)re hivatkozott visszaszolgáltatni a by GN-nek, vagy egy általa     felhatalmazott személynek (általában a futárszolgálatnak, amely ki van jelölve a www.bygn.hu honlap Visszaküldés űrlapján), de legkésőbb az elállási szándék közlésétől számított maximum 30            napon belül. Az időpont betartottnak számít, ha az Ügyfél a 30 napos periódus lejárta előtt        elküldte a termékeket és a termék szállítás alatti védelméről gondoskodott.
 • A by GN ügyfele nem küldheti vissza a megvásárolt termékeket és/vagy nem követelhet semmiféle ellenszolgáltatást/kártérítést következő esetekben:
  • Ha a kérelmezett visszaküldési kérés keltezése meghaladja a kiszállítás időpontja utáni második    munkanaptól számított 30/14 napot.
  • Ha a termék nincs ugyanabban az állapotban, amelyben kiszállították (a kísérő    dokumentumokkal– feltéve, hogy nem éppen a termék hibája miatt kerül visszaküldésre).
  • Ha a termék az Ügyfél által bemutatott elképzelés alapján egyedileg készült vagy személyre          szabták.
  • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az   átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Ezek a termékek megjelöltek és nem     visszaküldhető termékekként vannak feltüntetve).
  • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul          vegyül más termékkel;
 • A Vásárló a rendelést visszaigazoló e-mailben kap értesítést arról, hogy a termékek          visszaküldhetők vagy sem, és ha igen, milyen költségek merülhetnek fel a visszaküldéskor. Azokat a termékeket, amelyek egy készlet részeit képezik, készletként kell visszaküldeni.
 • Ha az Ügyfél az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az megrendeléstől eláll, a by   GN haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy)         napon belül, az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – haladéktalanul, de        legkésőbb 30 napon belül – visszatéríti az Ügyfél által megfizetett teljes összeget. A by GN a visszatérítésre az Ügyfél által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat,        azonban ehhez az Ügyfél kifejezett beleegyezése szükséges. 
         A by GN visszatarthatja az Ügyfél által megfizetett teljes összeget, amíg az Ügyfél a Terméket       vissza nem szolgáltatja a by GN részére vagy az Ügyfél nem igazolja kétséget kizáróan a Termék    visszaküldését a by GN részére.
 • Az Ügyfél a megvásárolt termékeket vételárának csak egy részének visszatérítésére jogosult         abban az esetben, ha ezek olyan állapotban vannak, amely csökkenti az újrahasznosítási     értéküket (nem tartalmazza az összes alkatrészt, hiányoznak a dokumentumok, vagy egyéb okok,       amelyek befolyásolják az eredeti terméket).
 • Ha az ügyfél nem csomagolja be megfelelően a visszaküldésre szánt terméket és ezáltalazt nem   lehet sérülésmentesen szállítani, a futár visszautasíthatja a csomag szállítását a by GN         költségére. Ha az ügyfél a terméket nem megfelelően csomagolja be és más módon küldi vissza   (más futárszolgálat), a terméken ebből adódóan keletkezett károkért/sérülésekért ő felel. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az eredeti csomagolásra, hanem minden olyan csomagolásra,          ami a futárszolgálat honlapján van meghatározva, és ami eleget tesz a termék védelmének,        annak anyaga, mérete, stb. függvényében.

A felelősség korlátozása

 • A by GN kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján tehető felelőssé .
 • Abban az esetben, ha egy Vásárló úgy ítéli meg, hogy egy, a by GN által bármilyen módon küldött Tartalom, szerzői jogot vagy egyéb jogokat sért, részletekért vegye fel a kapcsolatot a by Gn-el, a megadott elérhetőségeken vagy az a info@bygn.hu e-mail címen, oly módon, hogy a by GN a tények tudatában tudjon döntést hozni.
 • A by GN nem felel azon weboldalak tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, amelyekhez a tartalom linkjein keresztül lehet eljutni, függetlenül a linkek jellegétől. Ezekért az oldalakért a tulajdonosok viselik a teljeskörű felelősséget.
 • A by GN mentesítve van bármilyen felelősség alól a Vásárlóval szemben, ha a bármilyen módon (elektronikusan, telefonon, stb) honlapokon keresztül, e-mailben vagy egy by GN alkalmazott által közvetített webhelyek és/vagy tartalom bármilyen természetű kárt okoz a Vásárlónak és/vagy bármely harmadik félnek, amely a Tartalom átutalásában részt vett.

Vis maior

 • Eltérő rendelkezés hiányában egy megkötött és folyamatban lévő szerződés feleinek egyike sem lesz felelős a szerződés bármelyik rá háruló kötelezettségének teljes vagy részleges, határidőn kívüli és/vagy nem megfelelő elmulasztásáért, ha a megfelelő kötelezettség elmulasztását egy előre nem látható esemény okozta.
 • A fél vagy a fél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik köteles tájékoztatni a másik felet, azonnal és teljes mértékben, az esemény bekövetkezéséről és meghozni minden lehetséges intézkedést az esemény következményeinek elhárítása érdekében.
 • A fél vagy a fél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik csak akkor mentesül fenti kötelezettség alól, ha maga az esemény megakadályozza ennek véghezvitelében.
 • Ha az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül az említett esemény nem szűnik meg, bármely félnek joga van értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.
 • Az előre nem látható eseményre hivatkozó félnek az esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül bizonyítania kell kötelezettsége teljesítésének lehetetlenségét.
 • Rendkívüli (nem a by GN hibájából adódó) és váratlan események (például a fuvarozó vagy a beszállító balesete) miatt előfordulhat, hogy a termékek kiszállítása nem lehetséges.

Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület;

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Telefonszám: +36 22 510 310

Fax: +36 22 510 312

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás kezdeményezése

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel :
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
 • Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a by GN webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

Záró rendelkezések

A by GN honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A vásárló önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

ÁSZF egyoldalú módosítása


A by GN  jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A by GN fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kelt:,